นโยบายพรรคสัมมาธิปไตย

หมวดหมู่

ประชาธิปไตย คือ อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประชาธิปไตย คือ อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประชาธิปไตย มาจากคำว่า "ประชา" และ "อธิปไตย" ประชา คือ ประชาชน อธิปไตย คือ อำนาจ พลัง แสนยานุภาพ ความรู้ ความสามารถ ประชาธิปไตยที่แท้จริง...

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

จบลงไปแล้วสำหรับค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการพัฒนาสุขภาพพึ่งตนของพรรคสัมมาธิปไตย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2567 ณ นวมินทร์ 46 กรุงเทพมหานคร...