โครงการและกิจกรรม

หมวดหมู่

กิจกรรมยื่นจดหมายคัดค้าน พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร ณ ทำเนียบรัฐบาล

กิจกรรมยื่นจดหมายคัดค้าน พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 พรรคสัมมาธิปไตยและกองทัพธรรมได้ยื่นจดหมายคัดค้านการเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย พร้อมเอกสารแนบ รายชื่อประชาชนที่ร่วมคัดค้าน...

กิจกรรมตั้งโต๊ะรับลงลายมือชื่อคัดค้าน พรบ. สถานบันเทิงครบวงจร

กิจกรรมตั้งโต๊ะรับลงลายมือชื่อคัดค้าน พรบ. สถานบันเทิงครบวงจร

วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม 2567) สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยยังคงเดินหน้าคัดค้านการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย มีการตั้งโต๊ะรับลงลายมือชื่อคัดค้าน...

กกต. ตรวจเยี่ยมพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กกต. ตรวจเยี่ยมพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 10.20 น. เจ้าหน้าที่โครงการตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 ท่าน คือ ว่าที่...