กิจกรรมตั้งโต๊ะรับลงลายมือชื่อคัดค้าน พรบ. สถานบันเทิงครบวงจร

วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม 2567) สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยยังคงเดินหน้าคัดค้านการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย มีการตั้งโต๊ะรับลงลายมือชื่อคัดค้าน พรบ. สถานบันเทิงครบวงจร (กาสิโนถูกกฎหมาย)

แม้อากาศจะร้อน แต่บรรยากาศที่ประชาชนร่วมลงชื่อก็ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณน้ำตกเพื่อผ่อนคลาย ณ บ้านราชธานีอโศก จ. อุบลราชธานี ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

จังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสนใจเปิดให้มีการจัดตั้งกาสิโนถูกกฎหมาย หากพี่น้องไม่ต้องการให้จังหวัดของเรา ประเทศของเรามีการเปิดกาสิโนเสรี ไม่ต้องการให้เกิดแหล่งอบายมุขครบวงจรใกล้บ้าน ในชุมชน ในจังหวัด ก็ขอให้มารวมพลังกันลงชื่อคัดค้านให้มากที่สุด ให้รัฐบาลรับรู้ถึงความเห็นที่แท้จริงของประชาชน

ร่วมลงชื่อคัดค้านพร้อมแสดงความเห็นของท่านได้ที่เว็บไซต์พรรคสัมมาธิปไตย www.sammaa.or.th หรือลงชื่อในเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์พรรคสัมมาธิปไตย แล้วส่งกลับมายังกองอำนวยการกองทัพธรรม เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ที่อยู่ในความคิดเห็นแรก

หนึ่งเสียง หนึ่งความเห็นของเราอาจจะดูน้อย แต่พันเสียง หมื่นความคิดเห็น จะเป็นพลังให้สังคมรับรู้ถึงปัญหานี้อย่างแน่นอน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 บรรยากาศรวบรวมรายชื่อคัดค้านกาสิโน ณ วัดสวนแก้ว และ วัดสังฆทาน นนทบุรี

วันนี้พี่น้องจิตอาสาและสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยรวมพลังกัน ไปรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการเปิดกาสิโนเสรีในประเทศไทย ณ วัดสวนแก้ว และ วัดสังฆทาน จ. นนทบุรี ซึ่งประชาชนได้ให้การตอบรับอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบาน ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ทางประชาธิปไตย ได้ออกเสียงคัดค้านด้วยการลงลายมือชื่อ ได้แสดงความเห็นด้วยตัวเอง

ความคิดเห็นที่สมาชิกพรรคได้รับฟังมานั้น เสียงสะท้อนจากประชาชน เรื่องการพนัน เรื่องการเปิดบ่อนเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม ไม่ควรส่งเสริมให้มีในประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง