สมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

ขั้นตอนมีดังนี้

1

ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกดที่นี่

i

2

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน*

k

3

แนบเอกสารประกอบ

  • สำเนาบัตรประชาชน*

*เลือกสมัครเป็นสมาชิกประเภทรายปี ขีดคร่อมและเขียนในเอกสารประกอบว่า "ใช้เพื่อสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยเท่านั้น" และลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

 

4

ส่งเอกสารมาที่

พรรคสัมมาธิปไตย
เลขที่ 777 หมู่ 10 ต. บุ่งไหม
อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
โทร. 096-996-6784

ติดตามเรา