วันที่ 27และ 28 เมษายน 2567 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมงานพรรคสัมมาธิปไตยและสมาชิกพรรคได้ร่วมกันตั้งโต๊ะรับลงชื่อคัดค้านการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านพลังบุญ นวมินทร์ 44 ชมรมมังสวิรัติ จตุจักร และภายในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร

มีพี่น้องอีกบางส่วนไปประชาสัมพันธ์และรับลงชื่อคัดค้านการเปิดกาสิโนเสรีภายในตลาดสดสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ปฐมอโศก และแถวหน้าพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่ตลาดมหานาค สะพานขาว กรุงเทพมหานคร บรรยากาศก็คึกคัก นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์การลงชื่อคัดค้านการสิโนเสรีแล้ว ยังมีการพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้าในตลาดถึงปัญหาสินค้าราคาแพงด้วยเช่นกัน

แต่ละจุดที่รับลงชื่อนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและพี่น้องที่สนใจอย่างมาก

พรรคสัมมาธิปไตยมีจุดยืนต่อต้านอบายมุขต่างๆ ในประเทศไทย เรามุ่งสร้างคนดีให้สังคม พี่น้องที่มีจิตวิญญาณเดียวกันที่ต้องการให้ประเทศเจริญอย่างยั่งยืน ไม่เปลี่ยนเป็นแหล่งอบายมุข แหล่งอาชญากรรม แหล่งฟอกเงิน ที่ผิดกฎหมาย

พรรคสัมมาธิปไตยขอเชิญท่านมาร่วมลงชื่อคัดค้าน เพื่อเป็นพลังคัดค้านสิ่งผิดกฎหมายในสังคมไทยไม่ให้มีมากไปกว่านี้อีกแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง