เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 66 – วันที่ 1 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับสถาบันบุญนิยม จัดโครงการตลาดอาริยะครั้งที่ 43 ประจำปี 2566-2567 นำสินค้ามาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อลดความโลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และฝึกเสียสละแบ่งปันกัน ณ บวรราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขา และตัวแทนจังหวัดมาเสียสละเข้าร่วมบำเพ็ญในฐานงานต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงมีคณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จ.เชียงใหม่จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) คุณจรัญ บุญมี (รองหัวหน้าสาขาพรรค)
2. คุณดินแสงธรรม กล้าจน (เลขานุการสาขาพรรค)
3. คุณเสริมศรี ชวานิสากุล (รองเลขานุการสาขาพรรค)
4. คุณแสงอรุณ สังคมศิลป์ (รองเลขานุการสาขาพรรค)
5. คุณวรรณา พลรบ (เหรัญญิกสาขาพรรค)
เข้าร่วมบำเพ็ญครั้งนี้ด้วย โดยมีประชาชนจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมารับบริการจำนวนนับหลายพันคน

ตลาดอาริยะ โดยการนำพาทำจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ราคาสินค้าต่ำกว่าท้องตลาด ที่ราชธานีอโศก พร้อมบริการประชาชนระหว่าง 8.00 น. ถึง 16.00 น. จนถึงวันที่ 1 มกราคมนี้ ลานจอดรถและห้องสุขามีบริการกระจายหลายแห่ง พรรคสัมมาธิปไตย เปิดรับสมัครสมาชิกตลอดงานเช่นกัน

กิจกรรมตลาดอาริยะ บริเวณอาคารบวร และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนหลั่งไหลมาใช้บริการอย่างแน่นขนัดต่อเนื่อง ทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ต้นไม้ ปุ๋ย น้ำตาล น้ำมันพืช แม้ต้องต่อแถวยาวเหยียดทุกร้านค้า แต่ไม่มีทีท่าว่าแถวที่ต่อยาวจะหมดไปโดยง่าย ซึ่งบริเวณลานจอดรถมีรถทยอยเข้าออกไม่ขาดสาย มีร้านค้าของประชาชนมาเปิดร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มจำนวนมาก บริเวณที่จัดเป็นห้องน้ำเปิดให้บริการหลายจุดอย่างเพียงพอ มีจิตอาสาคอยบริการทำความสะอาดเป็นระยะต่อเนื่อง

ส่วนพรรคสัมมาธิปไตย ดร. ใจเพชร กล้าจน หัวหน้าพรรค ได้กล่าวถึงนโยบายของพรรคที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างเป็นรูปธรรมและจะดำเนินการต่อไปโดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งพาตนเองได้และร่วมกันช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง