เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (วันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ ออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปเข้า “บ้านจันทร์ส่องหล้า”) ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐในช่วงเย็น และได้เปิดเผยตนว่า นอกจากการเป็นแกนนำของกองทัพธรรมแล้ว ยังเป็นหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยด้วย นับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้เปิดเผยเรื่องนี้ในที่ชุมนุม โดยก่อนหน้านี้แสดงตนในฐานะแกนนำกลุ่มกองทัพธรรมเท่านั้น

เหตุผลที่หมอเขียวเปิดตัวในฐานะหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยเมื่อวานนี้ ท่านได้ปราศรัยชี้แจงให้ฟังว่า เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายในการตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 23 (3) ที่ว่า

“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล”

ทั้งนี้เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมการชุมนุมปกป้องกระบวนการยุติธรรมกับ คปท. มาตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หน้ากระทรวงยุติธรรม ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ และเดินหน้าตรวจสอบการทำงานและการใช้อำนาจรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม กรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ได้รับอภิสิทธิ์พักรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา 180 วัน จนได้รับการพักโทษกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า โดยไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำเลยแม้แต่วันเดียว

จากนี้ไป ทั้งกองทัพธรรมและพรรคสัมมาธิปไตย จะได้ร่วมกับประชาชนผู้มีใจรักความเป็นธรรม ดำเนินการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้อย่างเต็มที่ ตามสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย และตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีสืบต่อไป

จางคลาย
19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่เกี่ยวข้อง