คัดค้านกาสิโน

คัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร

บ่อนการพนัน ไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่อยู่ในหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่ถูกหรือผิดกฎหมาย มันคือสถานที่เล่นการพนัน อันเป็นอบายมุข หรือประตูนรกที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนของผู้คนในสังคม ไม่แต่เฉพาะผู้ที่เป็นนักเลงการพนันเท่านั้น ครอบครัวและชุมชนของเขาก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วย มันคือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกที่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายไปเรื่อย ๆ
.
กระนั้นก็ตาม รัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งนักการเมืองในสภาอีกหลายท่าน กำลังพยายามผลักดันให้มีบ่อนการพนันหรือกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา “การเปิด สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ” สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมา และรัฐบาลเตรียมเสนอร่างฉบับนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 และมีแนวโน้มว่าจะผ่านความเห็นชอบของบรรดา สส. ในสภายุคนี้ด้วย
.
พรรคสัมมาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองโลกุตระ มีนโยบายต่อต้านอบายมุข มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม และไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ความเสื่อมทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ เราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐจะยอมเปิดให้กิจกรรมอันมีผลเสียหายต่อศีลธรรมทั้งหลายกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “เอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน” กรณี พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร หรือ กาสิโนถูกกฎหมายนี้ แม้จะมีข้ออ้างว่า “เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ” มีการศึกษาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับอย่างมากมาย ทั้งยังได้อ้างถึงความสำเร็จของประเทศอื่น ๆ ที่ได้มีกาสิโนมาก่อนแล้วด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าแนวทางนี้เป็นการยอมจำนนต่อความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นในสังคม และอับจนปัญญาที่จะสร้างสรรค์นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างน่าอดสู เป็นวิธีคิดแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิด ผลประโยชน์ที่รัฐคาดว่าจะได้จากกิจการกาสิโนนั้น เทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้เงินงบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาอีกมหาศาล
.
ในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองในประเทศไทย และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาล เราจึงขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจรนี้อย่างเต็มที่ และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนดีผู้รักศีลธรรมทั้งหลาย ร่วมกันแสดงการคัดค้านนโยบายแก้ปัญหาแบบสิ้นคิดครั้งนี้ด้วย.
————————————-

เชิญชวน

แสดงความคิดเห็น ต่อ พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร กาสิโนถูกกฎหมาย ในกล่องความคิดเห็น (comment) ด้านล่าง ในหัวข้อดังนี้

1. ท่านมีประสบการณ์ ข้อมูล ข้อคิดเห็นว่า การพนันหรือกาสิโนถูกกฎหมายมีโทษอย่างไร
2. ท่านเห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร กาสิโนถูกกฎหมาย

134 Comments

 1. ธีธนุส กริชพิพรรธ

  ไม่เห็นด้วยกับกาสิโน และอบายมุขทั้งปวง ประเทศชาติเรา สามารถหารายได้จากการท่องเที่ยว จาก soft power หลายด้าน ทำไมต้องมาหารายได้จากสิ่งที่จะทำลายชาติแบบนี้ ไม่เข้าใจจริง ๆ ค่ะ

  Reply
 2. อัจฉรา ธนานฤสรณ์

  ไม่เห็นด้วยกับการเปิดกาสิโน และอบายมุข ทุกอย่าง

  Reply
 3. คนไทยรักชาติรักแผ่นดิน

  ประชาชนคนไทยช่วยกันไล่รัฐบาลชุดปัจจุบันออกไปได้แล้วโดยขอให้ดำเนินการทันทีก่อนที่จะสายเกินไปและขอให้ยกเลิกพรบ บ่อนถูกกฎหมาย และ ยกเลิกการสรรหา สว ชุดใหม่ 200คนซึ่งมีแนวโน้มพวกพรรคก้าวไกลเข้ามาดำรงตำแหน่งดังนั้นทหารปฏิวัติไปเลยโดยให้กฎหมายทุกฉบับตกไปรวมทั้งพรบสมรสเท่าเทียมด้วย

  Reply
 4. แนนซี่

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะการพนันทำลายตัวเองทำลายครอบครัวทำลายสังคมทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง

  Reply
 5. ลินนี่

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปิดบ่อน คาสิโน การพนันเป็นอบายมุขที่ร้ายแรง จะก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมากับประเทศชาติ โจรขึ้นบ้านเหลือยังเหลือบ้าน ไฟไหม้บ้านยังเหลือที่ดิน เล่นพนันจะไม่เหลืออะไรเลย

  Reply
 6. อาชาน

  ไม่เห็นด้วยกับการเปิดกาสิโน เนื่องจากจะสร้างปัญหาให้ประเทศมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ

  Reply
 7. พีระพร จันทร์มงคล

  ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากขณะนี้ ประเทศเราได้รับวัฒนธรรมระบบทุนนิยม หลายอย่างเข้ามาในประเทศหลายอย่างเป็นสิ่งไม่ดี ได้แก่ โครงสร้างทางสังคม สถาบันและครอบครัว โดยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาล้วนทำให้เกิดปัญหามากมายอยู่แล้ว ถ้ามีการเปิดบ่อนคาสิโน ก็จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น และไม่รู้จบ

  Reply
 8. Chayanan Ninlaphan

  ไม่เห็นด้วยค่ะ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการพนันและสิ่งเสพติดง่ายขึ้น และก่อให้เกิดอาชญากรรม ลักขโมย ฆ่าชิงทรัพย์ขึ้นเพราะติดการพนันงอมแงมมีความต้องการเงินไปถอนทุนคืน

  Reply
 9. พรสวรรค์ หวังศิริวัฒนา

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
  ถ้าลูกหลานหรือญาติคุณไปเข้าบ่อนการพนันคุณจะยังสนับสนุนมัยค่ะ
  ใครที่อนุญาตให้เปิดบ่อนพนันก็ขออนุญาตเตือนเรื่องกฏแห่งกรรมนะคะ

  Reply
 10. อุษา เขียวรอด

  ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้เกิดปัญหาสังคมอีกมากมายตามมา ไม่คุ้มค่าเงินที่จะได้แม้จะเป็นแสนล้านก็ตาม

  Reply
 11. คนไทยรักชาติ

  การเปิดบ่อนถูกกฎหมายถือว่าขัดต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ ประชาชนคนไทยควรชุมนุมใหญ่คัดค้านเปิดบ่อนถูกกฎหมาย และควรขับไล่รัฐบาลชุดนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปครับจากนั้นทหารปฏิวัติอีกรอบ

  Reply
 12. มุกดา งามเทาว์

  ไม่เห็นด้วยค่ะ
  1. เป็นการมอมเมาประชาชน
  2. นำหายยนะมาสู่ประเทศในอนาคต
  3. เป็นการทำลาย และทรยศชาติ ศาสนาพุทธ และประชาชนอย่างถาวร
  4. ไม่เคารพในคำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวที่สอนให้พวกเราอยู่อย่างพอเพียง แต่ยั่งยืน
  5. ก่อให้เกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนอาทิ การลักขโมย จี้ปล้น ฆาตกรรม แลอาชกรรมในทุกรูปแบบ เดือดร้อนกันทั่่วหน้า

  Reply
 13. ภวัต ปุณยพัฒน์

  รัฐและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีหน้าที่ตามมกฎหมายในการป้องกัน ปราบปรามการเล่นการพนัน แต่ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ได้ดีเพียงใด?

  การมาอ้างว่า ไหนๆ ก็เล่นพนันกันอยู่แล้ว เอามาทำให้ถูกกฎหมาย รายได้จะได้เข้ารัฐ การอ้างเช่นนี้ เป็นการคิดเอาแต่ได้ พร่องเรื่องการบำบัดทุกข์ ดูแลสุขให้ประชาชน ขนาดที่ผ่านมา การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คดีความต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการพนัน ยังสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว

  การจะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ทำได้หลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เศรษฐกิจพอเพียง และการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
  ถ้าทำได้ งบประมาณก็มีเพิ่มขึ้นในการพัฒนาประเทศแล้ว ไม่ต้องมาหวังน้ำบ่อหน้าจากรายได้เพิ่มจากการทำการพนันให้ถูกกฎหมาย

  ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับร่าง พรบ.นี้ครับ

  Reply
 14. พัธญสรณ์ แป้นทอง

  ไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้คในประเทศติดการพนันได้ง่าย และเป็นปัจจัยที่จะทำให้สังคมมีปัญหาทุกด้านคะ

  Reply

Submit a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดตามเรา