Neo Protest
ปฎิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่
ไม่มุ่งแพ้ชนะ ไม่รุนแรง ไม่หยาบคาย
เพื่อยกระดับการต่อสู้ขึ้นสู่ “วิถีอาริยชน”

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้ริเริ่มแนวคิดปฎิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ ได้นิยามการชุมนุมประท้วงว่า เราไม่มุ่งแพ้ชนะ ไม่รุนแรง ไม่หยาบคาย เรายึดหลัก “ยาวให้เป็น เย็นเรื่อยไป ไขความจริงออกมาให้มาก ๆ หมด ๆ”

เรามุ่งเอาความจริงกับความรู้ออกมาตีแผ่เปิดเผยเป็นหลัก เอาความจริงความถูกต้องที่เป็นหลักฐานแท้ว่ามันจริงอย่างนั้น ไม่จริงอย่างนี้ ก็จะถูกเอามาเปิดเผยให้มาก ๆ หมด ๆ

นี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของเราที่จะยาวให้เป็น เย็นเรื่อยไป ไขความจริงออกมาให้มาก ๆ หมด ๆ คนที่ประเสริฐแล้ว ถ้าจะชนะกันก็ต้องชนะด้วยความถูกต้องหรือความจริง

ดร. ใจเพชร กล้าจน ตัวแทนกองทัพธรรม ได้นำแนวคิดและวิธีการ Neo Protest มาใช้ในการชุมนุมครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่า “เราไม่ชนะกันด้วยความรุนแรง รบครั้งนี้จะสงบกว่าเดิม โลกก็จะตะลึงที่ความสงบเอาชนะความเลวร้ายได้” (4 มีนาคม 2567 ณ สะพานชมัยมรุเชฐ)

การชุมนุมครั้งนี้ เรามาช่วยกันเผยแพร่ความจริง ความถูกต้องออกไปให้มากๆ หมดๆ เพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นโรคความดีพิการ โรคความชั่วกำเริบ ยารักษาโรคมีอย่างเดียวเท่านั้น คือ ต้องรวมพลคนดี ผู้รักความยุติธรรม ร่วมกันทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมไทย

เราต่อสู้แบบวิถีอาริยชน สงบ สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง