จางคลาย

หมวดหมู่

สร้างคนดีมีน้ำใจให้เป็นเรื่องปกติของสังคม

สร้างคนดีมีน้ำใจให้เป็นเรื่องปกติของสังคม

ความจนมันน่ากลัว การแสวงหาความร่ำรวยจากการพนันจึงหอมหวาน เมื่อสังคมไทยและคนไทยบางส่วนเริ่มเห็นว่า “สังคมอุดมการพนันเป็นเรื่องปกติ”...