กสิกรรม “โคกหลุมพอเพียง” ที่สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร. เชียงใหม่ เก็บข้าวโพดได้ 100 ฝัก ได้นำไปแบ่งปัน เก็บไว้กินและเก็บไว้ทำพันธุ์

กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จ.เชียงใหม่ และสมาชิกพรรค ร่วมกับสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร. อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงมือทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบ “โคกหลุมพอเพียง” ปลูกพืชผักผลไม้ไว้มากมายหลายชนิด ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษและชีวิตสุขภาพดี โดยได้เริ่มปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อ 3 เดือนก่อน ถึงตอนนี้ (เดือนธันวาคม 2566) ได้เกิดผลผลิตจำนวนมากพอที่จะนำมาบริโภคและแบ่งปันพี่น้องที่สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติได้แล้ว เช่น ผักบุ้ง ดาวดอย ผักกาด ข้าวโพด และถั่วเขียว เป็นต้น

มีเรื่องน่าประทับใจคือในช่วงปีใหม่ 2567 ที่พี่น้องส่วนใหญ่ไปร่วมงานตลาดอาริยะที่บวรราชธานีอโศก เหลือพี่น้องทางนี้อยู่กันแค่ 3 ท่าน แต่เก็บผลผลิตข้าวโพดได้ประมาณ 100 ฝัก จึงได้นำไปแบ่งปันที่ครัวนานาชาติ 1 ตะกร้า หรือประมาณ 50 ฝัก เก็บไว้กินเองส่วนหนึ่ง และเก็บไว้ทำพันธุ์อีก 9 ฝัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง