กิจกรรมพรรคสัมมาธิปไตย ณ สวนป่านาบุญ 1

กิจกรรมพรรคสัมมาธิปไตย ณ สวนป่านาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร ส่งท้ายปี 2566

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 กรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตยและสมาชิกพรรคร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารและแกนนำสาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ท่าน ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

วัตถุประสงค์ “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสาธารณสุข อ.เมืองเขต 2 บูรณาการหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

  1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและดูแลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกแก่แกนนำสาธารณสุข
  2. เพื่อให้แกนนำสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานดูแลประชาชนเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกตามแนวแพทย์วิถีธรรม

คณะต้อนรับ ประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรค สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการแพทย์วิถีธรรม สอนกดจุดลมปราณเบื้องต้น การใช้สมุนไพร แบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพและต้อนรับด้วยน้ำดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็น เย็นชื่นใจ บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง อบอวลด้วยมิตรภาพที่ดีงาม มีนัดหมายพบกันใหม่ปีหน้า 2567

เรื่องที่เกี่ยวข้อง