เมื่อวันที่ 14-18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพรรคสัมมาธิปไตย คณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ร่วมกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนฮอมบุญอโศก บ้านป่าไผ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญ 34 ท่าน และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 66 ท่าน

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักสมดุลร้อนเย็น การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน เช่น การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร การอบตัวเพื่อระบายพิษ การทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุล การกัวซา การสวนล้างลำไส้ใหญ่ และได้ลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ โดยในทุกๆ วันผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันสวดมนต์ อ่านบททบทวนธรรม และรับฟังธรรมะบรรยายจากอาจารย์หมอเขียว ดร. ใจเพชร กล้าจน หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย ในวันสุดท้ายของค่าย มีรายการ “ถามตอบปัญหา เพิ่มปัญญา พาพ้นทุกข์” และตลาดวิถีธรรม ขายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

ชุมชนฮอมบุญอโศกนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตอาหารไร้สารพิษที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ยังสามารถเป็นแบบอย่างในการทำกสิกรรมไร้สารพิษให้ผู้มาอบรมได้ด้วย โดยในค่าย ดร.อำนวย คลี่ใบ ผู้รับใช้ชุมชนฮอมบุญอโศก และรองหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือ ได้พาชาวค่ายเรียนรู้การหยอดถั่วเขียว ถั่วเหลืองในตอซังข้าวที่แสนประหยัดและเรียบง่าย และการทำ “โคก หลุม พอเพียง วิถีธรรม” เพื่อการผลิตพืช ผัก สมุนไพรไร้สารพิษในครัวเรือน หลายท่านบอกว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ที่บ้าน

เนื่องจากฮอมบุญอโศกห่างหายจากการจัดค่ายแพทย์วิถีธรรมมาเกิน 4 ปี บรรยากาศที่พี่น้องได้กลับมาพบกันอีกครั้งในค่ายครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส มีผู้ที่เคยเข้าค่ายก่อนช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่านหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ได้นำหลักการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จนอาการของโรคเบาหวานดีขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีความสดใส แข็งแรงขึ้นมาก จึงได้ชวนญาติและเพื่อนมาร่วมเรียนรู้ในค่ายครั้งนี้ด้วย