จบลงไปแล้วสำหรับค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการพัฒนาสุขภาพพึ่งตนของพรรคสัมมาธิปไตย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2567 ณ นวมินทร์ 46 กรุงเทพมหานคร

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพรรคสัมมาธิปไตยที่เสนอกับ กกต. ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตาม 3 นโยบายหลักของพรรค

นโยบายที่ 1 อาหารไร้สารพิษ ภายในค่ายมีการจัดอาหาร เครื่องดื่ม ที่ปรุงจากพืชผักไร้สารพิษ อาหารสุขภาพ มีการสอนวิธีการปรุงอาหารเป็นยา อาหารที่สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการไม่สบายต่างๆ ได้

นโยบายที่ 2 ชีวิตสุขภาพดี ตลอดระยะเวลา 5 วัน มีจิตอาสาได้ผลัดกันขึ้นบรรยายและสาธิตวิธีการรักษาสุขภาพเบื้องต้นทางกายและการรักษาสุขภาพทางใจด้วยธรรมะ มีการแชร์ประสบการณ์จากจิตอาสา ผู้มาเข้าค่าย และผู้ที่สนใจร่วมพูดคุย ซักถามปัญหาต่างๆ

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจมั่นคง มีผู้เข้าค่ายหลายท่านได้นำความรู้จากการเข้าอบรมในครั้งที่ผ่านมาไปปฏิบัติได้จริงและต่อเนื่อง ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตัวเอง มีการนำพืชผักที่เคยได้รับการแบ่งปันจากค่ายที่แล้วไปปลูกต่อ และนำมาสมทบเป็นวัตถุดิบทำอาหารให้ครั้งนี้มากมาย

ภายในงานทั้ง 5 วัน ได้มีเจ้าหน้าที่ กกต. สาขากรุงเทพฯ ได้มาตรวจติดตามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พรรค บรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยดี

มีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคและร่วมเชิญชวนให้ประชาชนลงชื่อคัดค้านการเปิดกาสิโนเสรี ซึ่งทั้งผู้เข้าค่ายและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

พรรคสัมมาธิปไตยยังเน้นย้ำจุดยืนของพรรค ว่าการจะพัฒนาประเทศจำเป็นต้องเริ่มจากสร้างความพอมี พอกิน และพอใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด พึ่งตน เรียบง่าย และเมื่อมีเหลือก็ช่วยเหลือ แบ่งปัน เพราะเมื่อพื้นฐานคนมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเช่นกัน