ชุมนุมการเมือง

หมวดหมู่

โลกจะตะลึงที่ความสงบเอาชนะความเลวร้ายได้

โลกจะตะลึงที่ความสงบเอาชนะความเลวร้ายได้

ความสงบไม่ใช่ความนิ่งเฉย ความสงบไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย แต่ความสงบคือ การไม่หยาบคาย ไม่ยั่วยุ ไม่รุนแรง เราชุมนุมอย่างสงบ สุภาพ เรียบร้อย หรือที่เรียกว่า...

Neo Protest

Neo Protest

Neo Protestปฎิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ไม่มุ่งแพ้ชนะ ไม่รุนแรง ไม่หยาบคายเพื่อยกระดับการต่อสู้ขึ้นสู่ "วิถีอาริยชน" พ่อครูสมณะโพธิรักษ์...

หมอเขียวเปิดตัว “พรรคสัมมาธิปไตย” ในที่ชุมนุม

หมอเขียวเปิดตัว “พรรคสัมมาธิปไตย” ในที่ชุมนุม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (วันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ ออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปเข้า "บ้านจันทร์ส่องหล้า") ดร. ใจเพชร...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.