พึ่งตน

หมวดหมู่

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-20 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-20 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี เน้นการลงมือปฏิบัติทำอาหารสุขภาพด้วยตนเอง ผู้เข้าค่ายได้เข้ากลุ่มร่วมกันทำอาหารถึง 3 วัน วันที่ 16-20 มกราคม 2567...

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2567

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2567

สุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเอง อีกหนึ่งทางเลือกของคนกรุงเทพฯ ในการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2567 ได้มีการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สวนป่านาบุญ 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น" จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค...

ค่ายสุขภาพฯ ที่บวรราชธานีอโศก ระหว่าง 4-8 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพฯ ที่บวรราชธานีอโศก ระหว่าง 4-8 มกราคม 2567

พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ บวรราชธานีอโศก...