ค่ายสุขภาพฯ ที่บวรราชธานีอโศก ระหว่าง 4-8 มกราคม 2567

พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ บวรราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2567

ผู้เข้าค่าย 84 คน เข้าอบรมในค่ายสุขภาพฯ ที่บวรราชธานีอโศก ร่วมเรียนรู้การดูแลสุขภาพพึ่งตน การทำกสิกรรมแบบประหยัดเรียบง่าย การทำระบบน้ำพอเพียง การเพาะต้นกล้า และการใช้พลังงานไฟแดด

ค่ายครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนอบรม 84 ท่าน กิจกรรมค่ายเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยเทคนิค 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด โดยเรียนรู้ไปทีละขั้นในแต่ละวัน

โดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) และสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย ร่วมกันให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและความรู้ด้านต่างๆ เช่น การทำกสิกรรมแบบเรียบง่าย การทำระบบน้ำพอเพียง การเพาะต้นกล้า การให้องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟแดด เป็นต้น

โดยกิจกรรมค่ายครั้งนี้ผู้เข้าค่ายได้เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเอง เรียนรู้การพึ่งตนเองในด้านต่างๆ และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรคสัมมาธิปไตย และสอดคล้องกับนโยบายของพรรคคือ ส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษ ชีวิตสุขภาพดี มีเศรษฐกิจพึ่งตน มุ่งตรงพลังงานพึ่งตนและสร้างคนดีให้กับสังคม

บรรยากาศการเข้าค่ายครั้งนี้ผู้เข้าค่ายมีความสงบ อบอุ่น เบิกบาน แจ่มใส และมีน้ำใจต่อกันและกันเป็นอย่างดี …แล้วพบกันในค่ายครั้งถัดไปในวันที่ 2-6 มีนาคม 2567

เรื่องที่เกี่ยวข้อง