อาหารไร้สารพิษ

หมวดหมู่

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-20 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-20 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี เน้นการลงมือปฏิบัติทำอาหารสุขภาพด้วยตนเอง ผู้เข้าค่ายได้เข้ากลุ่มร่วมกันทำอาหารถึง 3 วัน วันที่ 16-20 มกราคม 2567...

ค่ายสุขภาพฯ ที่บวรราชธานีอโศก ระหว่าง 4-8 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพฯ ที่บวรราชธานีอโศก ระหว่าง 4-8 มกราคม 2567

พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ บวรราชธานีอโศก...

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ฮอมบุญอโศก

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ฮอมบุญอโศก

เมื่อวันที่ 14-18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพรรคสัมมาธิปไตย คณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย...