คัดค้านกาสิโน

คัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร

คัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย
ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร

การพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและปัญหาสังคมมากมาย นำความเดือดร้อนมาสู่ผู้คนในสังคม ไม่แต่เฉพาะผู้ที่เป็นนักเลงการพนันเท่านั้น ครอบครัวและชุมชนก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วย กาสิโนหรือบ่อนการพนัน คือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วโลกที่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายไปเรื่อยๆ

กระนั้นก็ตาม รัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่าน กำลังพยายามผลักดันให้มีบ่อนการพนันหรือกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย โดยการออกแบบซ่อนกลมาในรูปของ “สถานบันเทิงครบวงจร” หรือ Entertainment Complex ซึ่งมีรายงานการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จากนั้นได้ส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการในลำดับต่อไป คือให้กระทรวงการคลังไปศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียด เพื่อนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายใน 30 วัน ภายใต้บรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายคน ต่างออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนเรื่องนี้กันอย่างแข็งขัน โดยมิได้สนใจรับฟังเสียงคัดค้านจากนักวิชาการและภาคประชาชนเท่าที่ควร

กองทัพธรรมและพรรคสัมมาธิปไตย มีแนวทางต่อต้านอบายมุข มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม และไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ความเสื่อมทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยขณะนี้ เราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐจะยอมเปิดให้กิจกรรมอันมีผลเสียหายต่อศีลธรรมทั้งหลายกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “เอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน” กรณีรายงานศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร หรือ กาสิโนถูกกฎหมายนี้ แม้จะมีข้ออ้างว่า “เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ” มีการศึกษาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับอย่างมากมาย ทั้งยังได้อ้างถึงความสำเร็จของประเทศอื่นๆ ที่ได้มีกาสิโนมาก่อนแล้วด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าแนวทางนี้เป็นการยอมจำนนต่อความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นในสังคม และอับจนปัญญาที่จะสร้างสรรค์นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างน่าอดสู เป็นวิธีคิดแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิด ผลประโยชน์ที่รัฐคาดว่าจะได้จากกิจการกาสิโนนั้น เทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เงินงบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาอีกมหาศาล

ลองคิดดูว่า หากท่านมีสมาชิกในครอบครัวสักคนหนึ่งไปติดการพนันจากกาสิโน ชีวิตครอบครัวและชุมชนของท่านจะเป็นอย่างไร ทุกวันนี้ปัญหาจากการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายก็สร้างความเสียหายมากอยู่แล้ว การเปิดให้มีกาสิโนถูกกฎหมายเท่ากับเป็นการซ้ำเติมปัญหาใหม่เข้าไปอีก และไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยว่าการเปิดให้มีกาสิโนถูกกฎหมายจะสามารถแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายให้ลดลงไปได้

ในฐานะองค์กรภาคประชาชน และพรรคการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองในประเทศไทย เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล “หยุดผลักดันให้มีกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศ” ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของสถานบันเทิงครบวงจรหรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม เพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้ และไม่คุ้มค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย เราขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคนดี ผู้รักศีลธรรมทั้งหลาย ร่วมกันแสดงพลังทางสังคมเพื่อหยุดยั้งความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิดครั้งนี้ด้วย

เชิญชวน

ขอเชิญร่วมแสดงพลังคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ด้วยการกรอกข้อความในกล่องความคิดเห็น (comment) ด้านล่าง โดยพิมพ์ในช่องความเห็น (สั้นหรือยาวก็ได้) ชื่อ นามสกุล แล้วกดส่งความคิดเห็น (Submit Comment)

5,205 Comments

 1. สุชา ชูปาน

  เลวชาติชั่วในปัจจุบัน ทำลายชาติในอนาคต

 2. สุมิตชัย ศรีจันดี

  ไม่เห็นด้วยครับ เพราะเป็นการพนันจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม จากประสบการณ์ที่เห็นผู้คนที่เล่นการพนัน ชีวิตเขาเอง ผู้คนเกี่ยวข้อง สังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว เขาก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย ปัญหามากมายจะตามมา การมีบ่อนกาสิโน จะเป็นการเพิ่มปัญหา ไม่ใช่การแก้ปัญหา

 3. เมทินี

  คัดค้านพนันถูกกม. คาสิโน ยาเสพติด ขายตัว ผังเมืองกทมใหม่ สปกเปนโฉนด

 4. นฤมล พราหมเภทย์

  ไม่เอาคาซิโนถูกกฏหมาย เพราะจะทำให้ปัญหาตามมาอีกเยอะ เช่น หนี้สิน ทะเลาะเบาะแว้ง มัวเมา ครอบครัวแตกแยก เป็นต้น

 5. ปิยดา ฟุ้งเกียรตินำสุข

  ความเลวร้ายของการพนัน
  เคส1.พ่อบ้านติดการพนัน ทิ้งหนี้ไว้ให้แม่บ้านกับลูกตามใช้หนี้แล้วหนีไป ลูกเมียต้องตามใช้หนี้จนถึงทุกวันนี้ ท้ายสุดบ้านก็โดนยึดไปแล้วค่ะ
  เคส2. น้องติดการพนันโกงเงินพี่ชายแท้ๆหลายล้าน พี่ชายจะแจ้งความจับ น้องต้องหอบลูก 2 คนหนีไป
  เคส3. พ่อบ้านติดการพนัน แม่บ้านต้องเอาเงินไปช่วย สุดท้ายต้องขายบ้านทิ้งค่ะ
  เคส4. พี่ชายเล่นการพนันจนเงินหมด น้องชายก็เอาเงินที่ทำมาหากินมาช่วยจุนเจือแฟนเขาไม่พอใจ ทะเลาะกันจนฝ่ายหญิงขอแยกทาง มีลูกด้วยกัน 1 คนค่ะ
  เคส5. ครอบครัวหนึ่ง ค่อนข้างมีฐานะ มีทุกอย่างพร้อม กินอยู่แบบสบาย พ่อแม่ชอบเล่นการพนัน เคยเห็นมีเจ้าหนี้มาทวงเงินหน้าบ้านหลายครั้ง สุดท้ายลูกต้องลำบากนั่งรถเมล์ไปขายของ เพื่อช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัว

Submit a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายชื่อร่วมคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย คลิกที่นี่

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารใบรายชื่อร่วมคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย 

ดินแสงธรรม กล้าจน 

โต๊ะกองอำนวยการกองทัพธรรม 
พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 086 458 1830

ติดตามเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

กิจกรรมรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

พรรคสัมมาธิปไตยได้เปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ โดยมีอาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศร่วมเป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หาสมาชิกใหม่ โดยการทำงานของอาสาสมัครเป็นการทำงานฟรี ไม่หวังค่าตอบแทนใด ๆ

ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร

ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร

กระนั้นก็ตาม รัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่าน กำลังพยายามผลักดันให้มีบ่อนการพนันหรือกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย โดยการออกแบบซ่อนกลมาในรูปของ “สถานบันเทิงครบวงจร” หรือ Entertainment Complex ซึ่งมีรายงานการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

ทำไมหมอเขียวมาทำการเมือง

ทำไมหมอเขียวมาทำการเมือง

คนมีธรรมะเป็นคนดี คนไม่มีธรรมะป็นคนไม่ดี แล้วการเมืองควรจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไปทำถึงจะดี ก็นต้องเป็นคนดีไปทำ มันถึงจะดีต่อบ้านเมือง ก็นี่แหละเหตุผล