คัดค้านกาสิโน

คัดค้านกาสิโน

การพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและปัญหาสังคมมากมาย นำความเดือดร้อนมาสู่ผู้คนในสังคม คอบครัวและชุมชนก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วย กาสิโน คือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่