คัดค้านกาสิโน

คัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร

คัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร การพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและปัญหาสังคมมากมาย นำความเดือดร้อนมาสู่ผู้คนในสังคม ไม่แต่เฉพาะผู้ที่เป็นนักเลงการพนันเท่านั้น ครอบครัวและชุมชนก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วย กาสิโนหรือบ่อนการพนัน คือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วโลกที่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายไปเรื่อยๆ กระนั้นก็ตาม รัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่าน กำลังพยายามผลักดันให้มีบ่อนการพนันหรือกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย โดยการออกแบบซ่อนกลมาในรูปของ “สถานบันเทิงครบวงจร” หรือ Entertainment Complex ซึ่งมีรายงานการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จากนั้นได้ส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการในลำดับต่อไป คือให้กระทรวงการคลังไปศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียด เพื่อนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายใน 30 วัน ภายใต้บรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายคน ต่างออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนเรื่องนี้กันอย่างแข็งขัน โดยมิได้สนใจรับฟังเสียงคัดค้านจากนักวิชาการและภาคประชาชนเท่าที่ควร กองทัพธรรมและพรรคสัมมาธิปไตย มีแนวทางต่อต้านอบายมุข มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม และไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ความเสื่อมทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยขณะนี้ เราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐจะยอมเปิดให้กิจกรรมอันมีผลเสียหายต่อศีลธรรมทั้งหลายกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “เอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน” กรณีรายงานศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร หรือ กาสิโนถูกกฎหมายนี้ แม้จะมีข้ออ้างว่า “เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ” มีการศึกษาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับอย่างมากมาย ทั้งยังได้อ้างถึงความสำเร็จของประเทศอื่นๆ ที่ได้มีกาสิโนมาก่อนแล้วด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าแนวทางนี้เป็นการยอมจำนนต่อความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นในสังคม และอับจนปัญญาที่จะสร้างสรรค์นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างน่าอดสู เป็นวิธีคิดแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิด ผลประโยชน์ที่รัฐคาดว่าจะได้จากกิจการกาสิโนนั้น เทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เงินงบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาอีกมหาศาล ลองคิดดูว่า หากท่านมีสมาชิกในครอบครัวสักคนหนึ่งไปติดการพนันจากกาสิโน ชีวิตครอบครัวและชุมชนของท่านจะเป็นอย่างไร ทุกวันนี้ปัญหาจากการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายก็สร้างความเสียหายมากอยู่แล้ว การเปิดให้มีกาสิโนถูกกฎหมายเท่ากับเป็นการซ้ำเติมปัญหาใหม่เข้าไปอีก และไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยว่าการเปิดให้มีกาสิโนถูกกฎหมายจะสามารถแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายให้ลดลงไปได้ ในฐานะองค์กรภาคประชาชน และพรรคการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองในประเทศไทย เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล “หยุดผลักดันให้มีกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศ” ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของสถานบันเทิงครบวงจรหรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม เพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้ และไม่คุ้มค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย เราขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคนดี ผู้รักศีลธรรมทั้งหลาย ร่วมกันแสดงพลังทางสังคมเพื่อหยุดยั้งความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาแบบคนสิ้นคิดครั้งนี้ด้วย

เชิญชวน

ขอเชิญร่วมแสดงพลังคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ด้วยการกรอกข้อความในกล่องความคิดเห็น (comment) ด้านล่าง โดยพิมพ์ในช่องความเห็น (สั้นหรือยาวก็ได้) ชื่อ นามสกุล แล้วกดส่งความคิดเห็น (Submit Comment)

5,212 Comments

 1. พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์

  คัดค้านครับ

 2. ฐานิต หลำคำ

  ร่วมคัดค้านบ่อนคาสิโน

 3. สิรอร ลีลาสูรย์

  ร่วมคัดค้านบ่อนคาสิโน

 4. รัฐภูมิ แสงโชติ

  ไม่สนับสนุนครับ

Submit a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรายชื่อร่วมคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย คลิกที่นี่

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารใบรายชื่อร่วมคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย 

ดินแสงธรรม กล้าจน 

โต๊ะกองอำนวยการกองทัพธรรม 
พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 086 458 1830

ติดตามเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง