เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 66 - วันที่ 1 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับสถาบันบุญนิยม จัดโครงการตลาดอาริยะครั้งที่ 43 ประจำปี 2566-2567...