เทคนิค 9 ข้อ

หมวดหมู่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

จบลงไปแล้วสำหรับค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการพัฒนาสุขภาพพึ่งตนของพรรคสัมมาธิปไตย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2567 ณ นวมินทร์ 46 กรุงเทพมหานคร...

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-20 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-20 มกราคม 2567

ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี เน้นการลงมือปฏิบัติทำอาหารสุขภาพด้วยตนเอง ผู้เข้าค่ายได้เข้ากลุ่มร่วมกันทำอาหารถึง 3 วัน วันที่ 16-20 มกราคม 2567...

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2567

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรสันติอโศก วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2567

สุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเอง อีกหนึ่งทางเลือกของคนกรุงเทพฯ ในการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2567 ได้มีการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สวนป่านาบุญ 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น" จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค...