Home Events - sammaa.or.th ภาคกลาง อบรมค่ายสุขภาพเชิงปฏิบัติการ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน)

อบรมค่ายสุขภาพเชิงปฏิบัติการ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน)

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียด

∘ เน้นฝึกปฏิบัติยาเม็ดหลัก/เม็ดเสริม/การทำอาหารสุขภาพ & ปลูกพืชผักไร้สารพิษ
∘ รับจำนวนจำกัด
∘ ลงทะเบียน เวลา 6:30 – 8.00 น.
∘ เริ่มอบรม เวลา 8:30 น.
∘ บรรยาย/สาธิต : โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อกำหนด

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

20 - 24 พ.ย. 2023
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006

ผู้บรรยายและสาธิต

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
QR Code

Recent Comments