Home Events - sammaa.or.th America ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA (1 วัน) ไป-กลับ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA (1 วัน) ไป-กลับ

บรรยายและสาธิต โดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ณ บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

CA 8006 Laurel Grove Ave. North Hollywood, CA 91605

ร่วมเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตน

  • ∘ สมดุลของร่างกาย
  • ∘ ถอนพิษร้อน คลายพิษเย็นด้วยเทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ : 818-284-2352, 818-284-1167

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

1. แผ่นรองโยคะ หรือ เสื่อไม่ลื่น

2. ขวดน้ำดื่ม/กระบอกใส่น้ำร้อน/แก้วน้ำ

3. ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า

4. ใส่เสื้อผ่าหน้าปิดไหล่

8. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

09 ก.ค. 2023
หมดอายุ

Time

08:00 - 17:00

สถานที่

สวนป่านาบุญ 6 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA
บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 8006 Laurelgrove ave. N. Hollywood, CA 91605 โทร: (818)284-1167, (818)284-2352
Category

ผู้บรรยายและสาธิต

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code

Recent Comments