Home Events - sammaa.or.th ภาคอีสาน ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมราชธานีอโศก (5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมราชธานีอโศก (5 วัน)

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน
และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : แก้วเกื้อกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

The event is finished.

Date

25 - 29 พ.ย. 2023
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

ณ ธรรมราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ แก้วเกืัอกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830

ผู้บรรยายและสาธิต

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code

Recent Comments