Home Events - sammaa.or.th ภาคเหนือ ค่ายสุขภาพพึ่งตน (1 วัน)

ค่ายสุขภาพพึ่งตน (1 วัน)

บรรยาย/สาธิต : โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ณ วัดห้วยบง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ข้อกำหนด

  • ∘ โปรดสวนหน้ากากและรักษาระยะห่างตามหลักการป้องกันโรคติดต่อ
  • ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

23 เม.ย. 2023
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

ณ วัดห้วยบง จ.เชียงใหม่
ณ วัดห้วยบง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ผู้บรรยายและสาธิต

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code

Recent Comments