Home Events - sammaa.or.th ภาคเหนือ ค่ายสุขภาพพึ่งตน กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน)

ค่ายสุขภาพพึ่งตน กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน)

บรรยายโดย คณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ณ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ
สถาบันวิชชาราม

คุณสมบัติผู้เข้าค่าย

  • 1. ทานอาหารมังสวิรัติ
  • 2. ถือศีล 5 เป็นอย่างน้อย
  • 3. ลด ละ เลิกอบายมุขไปตามลำดับ
  • 4. ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : 081-885-8572, 065,291-9014, 081-045-9829, 098-475-8848

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

The event is finished.

Date

04 - 06 ส.ค. 2023
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

ณ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 139 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ติดต่อโทร 081-885-8572, 065-291-9014, 081-045-9829, 098-475-8448

ผู้บรรยายและสาธิต

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code

Recent Comments