Home Events - sammaa.or.th ภาคกลาง การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีไทย วิถีธรรม (1 วัน)

การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีไทย วิถีธรรม (1 วัน)

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ณ ห้องประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท ด้านหลังอุทยานเบญจศิริ

การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีไทยวิถีธรรม


เวลา กิจกรรม
08:30-09:00 ลงทะเบียน
09:00-12:00 บรรยาย “การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีไทยวิถีธรรม”
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 สาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) โดยจิตอาสาแแพทย์วิถีธรรม
15:00-15:30 พักเบรคอาหารว่าง
15:30-16:30 ถาม-ตอบ ปัญหาการปรับสมดุลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม


Edit Table

ข้อกำหนด

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยาย

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ โทร ลง ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006

ลงทะเบียน 08:00-09:00 น.

บรรยาย 09:00-16:00 น.

ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ ไม่มีที่จอดรถ เดินทางากสถานีไฟฟ้าบีทีเอส “พร้อมพงษ์” ประมาณ 450 ม. อยู่ในซอยเมธีนิเวศน์ด้านหลังอุทยานเบญจสิริ

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

25 มี.ค. 2023
หมดอายุ

Time

09:00 - 16:30

สถานที่

ณ ห้องประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท ด้านหลังอุทยานเบญจศิริ

ผู้บรรยายและสาธิต

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code

Recent Comments