Home Events - sammaa.or.th ภาคอีสาน โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน (2 วัน)

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน (2 วัน)

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 (ค่ายไป-กลับ)
อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

กลุ่มเป้าหมาย

  • ∘ กลุ่มสตรีตำบลปอพาน
  • ∘ ผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน
  • ∘ ผู้สูงอายุ
  • ∘ ประชาชนที่สนใจ จำนวน 80 คน (รับคนนอกพื้นที่ ต.ปอพานได้ไม่เกิน 20 คน)

ข้อกำหนด

  • ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ : คุณศิริเพ็ญ (แมว) โทร: 064-832-5381

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

09 - 10 ก.ค. 2022
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

ณ อบต. ปอพาน จ.มหาสารคาม
อบต. ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ติดต่อ: คุณศิริเพ็ญ (แมว) โทร: 064-832-5381

ผู้บรรยายและสาธิต

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์
Phone
064-832-5381
QR Code

Recent Comments