Home Events - sammaa.or.th Australia ค่ายแพทย์วิถีธรรมออสเตรเลีย (1 วัน)

ค่ายแพทย์วิถีธรรมออสเตรเลีย (1 วัน)

บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
(ค่ายไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
เวลา 08:30-16:00 น.
12 Carinya Street Charmhaven NSW 2263

กิจกรรม

 • • สวดมนต์สั้น และฝึกลมหายใจปรับสมดุลร้อนเย็น
 • • มาร์ชชิ่ง กดจุดลมปราณ ปรับสมดุลโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • • อ่านบททบทวนธรรม สร้างเสริมปัญญา พาพ้นทุกข์
 • • รับประทานอาหารตามลำ ดับ แนะนำ อาหารมังสวิรัติปรับสมดุล
 • • อปริหานิยธรรม พูดคุย แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพ
 • • ทบทวนหลักการปฏิบัติยา 9 เม็ด ให้สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ
 • • สาธิตและปฏิบัติการทำน้ำสมันไพรฤทธิ์เย็น
 • • ขูดกัวซาถอนพิษ สลับกัน ขูดกัวซาก่อนกลับบ้าน
 • • สาธิตและปฏิบัติการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรใกล้ตัว เรียบง่าย พึ่งตน ทำเอง ได้ที่บ้าน พร้อมได้ลูกประคบกลับบ้าน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • ไม่รับผู้ป่วยหนัก
 • ∘ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน
 • ∘ มีรถรับ-ส่งจาก WYONG STATION
 • ∘ สามารถห่อข้าว ผัก ผลไม้ มาร่วมรับประทาน แต่งดเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารเจแปรรูป
 • ∘ ยารักษาโรคประจำตัว ถ้ามี
 • ∘ โปรดแต่งกายสุภาพและสวมใส่เสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นสำหรับการออกกำลังกายและเคลื่อนไหว

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ : พี่เชอรี่ 0452-228-143

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

เตรียมภาชนะส่วนตัวสำหรับใส่น้ำร้อนและอาหาร

• เตรียมขวดเปล่าสำหรับบรรจุน้ำยาล้างจานกลับบ้าน

• เตรียมยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

• เตรียมอุปกรณ์ขูดกัวซา และผ้าขนหนู (ถ้ามี)

• โปรดแต่งกายสุภาพและสวมใส่เสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นสำหรับการออกกำลังกายและเคลื่อนไหว

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

26 มี.ค. 2023
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

แพทย์วิถีธรรม Australia
12 Carinya St, Charmhaven NSW 2263 Australia โทร: พี่เชอรี่ 0452-228-143
Category

ผู้บรรยายและสาธิต

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code