Home Events - sammaa.or.th ภาคเหนือ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (5 วัน)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (5 วัน)

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน
และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ร่วมกับ แพทย์วิถีธรรม จัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : 088-292-1950, 081-045-8929, 086-405-7841, 062-254-5689, 081-885-8572

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

1. เต้นท์/ถุงนอน/เสื้อกันหนาว

2. เสื้อผ้าสวมใส่สบายทำกสิกรรม

3. แผ่นรองโยคะ (เสื่อโยคะ)

4. ขวดน้ำดื่ม/กระบอกน้ำดื่ม

5. ไฟฉายคาดหัว

6. ที่ขูดมะละกอ

7. หมวกกันแดด/รองเท้า

8. ถุงมือที่เหมาะสมกับการทำกสิกรรม

9. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ


*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

The event is finished.

Date

06 - 10 ก.ค. 2023
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ผู้บรรยายและสาธิต

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
QR Code