Home Events - sammaa.or.th Netherlands ค่ายสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม The Netherlands (2 วัน)

ค่ายสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม The Netherlands (2 วัน)

Orgelmakersgracht 10 1544CZ Zaadijk, The Netherlands
บรรยายโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

  • ไม่รับผู้ป่วยหนัก
  • ∘ โปรดกรอกใบสมัคร ที่นี่

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ : คุณจ๋อม น้อมผ่องพุทธ (NL) +316-15379213 คุณก้อย ศิริพร (DE) +491-7654799488 คุณบ๊อบ เข้มแข็ง (CH) +417-65384210 คุณสุ รุ้งเรืองศีล (UK) +447-919445829 Line: ชมรมสุขภาพพวธยุโรป

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

1. ขวดน้ำดื่มสำหรับใส่น้ำสมุนไพรปรับสมดุลที่ทนร้อนได้

2. ผ้าสำหรับเช็ดหน้าหนึ่งผืนและเช็ดตัว (ขนาดเล็ก-ยาว) หนึ่งผืน

3. ถุงนอนและของใช้ส่วนตัวสำหรับพักค้างคืนหนึ่งถึงสองคืน

4. เสื่อโยคะ (ถ้ามี) และรองเท้าที่เดินสบาย (สำหรับเดินเร็ว)

5. สวมเสื้อผ้าสุภาพแต่สบาย ๆ หลวม ๆ ยืดหยุ่นได้และมิดชิด

6. ยาประจำตัว (ถ้ามี)

7. รักษาศีลห้าหรือศีลแปดและงดเว้นการบริโภคอาหารที่มีเนื้อสัตว์ นม ไข่ ระหว่างเข้าค่าย

8. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ

*หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

10 - 11 ก.ย. 2022
หมดอายุ

Time

ตลอดวัน

สถานที่

The Netherlands
Orgelmakersgracht 10 1544CZ Zaadijk, The Netherlands โทร: คุณจ๋อม น้อมผ่องพุทธ (NL) +316-15379213 คุณก้อย ศิริพร (DE) +491-7654799488 คุณบ๊อบ เข้มแข็ง (CH) +417-65384210 คุณสุ รุ้งเรืองศีล (UK) +447-919445829 Line: ชมรมสุขภาพพวธยุโรป
Category

ผู้บรรยายและสาธิต

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมยุโรป
Phone
+4917654799488
QR Code