อาจารย์จะตอบแค่สอง สามประเด็นง่าย ๆ พี่น้องว่า คนมีธรรมะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี เป็นคนดีนะ พี่น้องว่า การเมืองควรจะให้คนดีหรือคนไม่ดีไปทำ ให้คนดีไปทำ ...