ต่อให้ไม่มี สส. ในสภา เราก็ไม่หยุดทำงานสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน มีผู้ติดตามทางสื่อตั้งคำถามมาว่า "ถ้าไม่หาเสียง ไม่ต้องการมี สส. ในสภา...