หมอเขียว

หมวดหมู่

แหล่งรวมคนเลวหรือคนดีที่สุดอยู่ที่ใด

แหล่งรวมคนเลวหรือคนดีที่สุดอยู่ที่ใด

ถ้าอยากเห็นคนเลวที่เลวที่สุดในโลกอย่างที่ไม่มีใครเทียมเท่า รวมทั้งมีพรรคพวกเลวที่มากที่สุดในโลก ให้ไปดูที่งานการเมืองโลกียะ คือ...

เสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยที่เป็นประชาธิปไตย

เสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยที่เป็นประชาธิปไตย

ไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อย ก็ล้วนแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งนั้น ถ้าเสียงนั้นเป็นโทษต่อประชาชนโดยรวม ตรงกันข้าม...

ประชาธิปไตย คือ อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประชาธิปไตย คือ อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประชาธิปไตย มาจากคำว่า "ประชา" และ "อธิปไตย" ประชา คือ ประชาชน อธิปไตย คือ อำนาจ พลัง แสนยานุภาพ ความรู้ ความสามารถ ประชาธิปไตยที่แท้จริง...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.