Sammaa Sovereign Party

พรรคสัมมาธิปไตย

เกี่ยวกับเรา

สมัครสมาชิกพรรค

ติดต่อเรา

รายได้ (บาท)

ประสบการณ์ (ปี)

ได้ช่วยประชาชน(คน)

นโยบายพรรค

1. ส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษ
2. ชีวิตสุขภาพดี
3. มีเศรษฐกิจมั่นคง
4. มุ่งตรงพลังงานพึ่งตน
5. สร้างคนดีให้สังคม

พรรคสัมมาธิปไตย

นำโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน (หัวหน้าพรรค) เป็นพรรคที่รวมพลคนมีศีล มาร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเพื่อสังคม สมาชิกพรรคมีคุณธรรม ลดอบายมุข หรือสิ่งเป็นโทษ หรือสิ่งไม่ดีต่อชีวิต อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย

กิจกรรมของเรา

มีนาคม 2024
เมษายน 2024
No event found!