ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร

dfdsafjskfj;

คัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย
ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร

หมอเขียวคัดค้านกาสิโน

การพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและปัญหาสังคมมากมาย นำความเดือดร้อนมาสู่ผู้คนในสังคม ไม่แต่เฉพาะผู้ที่เป็นนักเลงการพนันเท่านั้น ครอบครัวและชุมชนก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วย กาสิโนหรือบ่อนการพนัน คือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วโลกที่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายไปเรื่อยๆ

กระนั้นก็ตาม รัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายท่าน กำลังพยายามผลักดันให้มีบ่อนการพนันหรือกาสิโนถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย โดยการออกแบบซ่อนกลมาในรูปของ “สถานบันเทิงครบวงจร” หรือ Entertainment Complex ซึ่งมีรายงานการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จากนั้นได้ส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการในลำดับต่อไป คือให้กระทรวงการคลังไปศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียด เพื่อนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายใน 30 วัน ภายใต้บรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายคน ต่างออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนเรื่องนี้กันอย่างแข็งขัน โดยมิได้สนใจรับฟังเสียงคัดค้านจากนักวิชาการและภาคประชาชนเท่าที่ควร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

กิจกรรมรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย

พรรคสัมมาธิปไตยได้เปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ โดยมีอาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศร่วมเป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หาสมาชิกใหม่ โดยการทำงานของอาสาสมัครเป็นการทำงานฟรี ไม่หวังค่าตอบแทนใด ๆ

คัดค้านกาสิโน

คัดค้านกาสิโน

การพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและปัญหาสังคมมากมาย นำความเดือดร้อนมาสู่ผู้คนในสังคม คอบครัวและชุมชนก็จะได้รับความพินาศเสียหายไปด้วย กาสิโน คือแหล่งเสื่อมโทรมทางศีลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่

ทำไมหมอเขียวมาทำการเมือง

ทำไมหมอเขียวมาทำการเมือง

คนมีธรรมะเป็นคนดี คนไม่มีธรรมะป็นคนไม่ดี แล้วการเมืองควรจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไปทำถึงจะดี ก็นต้องเป็นคนดีไปทำ มันถึงจะดีต่อบ้านเมือง ก็นี่แหละเหตุผล