เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยได้จัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย ณ สันติอโศก...